Samarbejdet der ebbede ud

Center for Ludomani i Odense så gerne, at man samarbejdede med det åbne statsfængsel Søbysøgaard på Fyn, som det var meningen for fem år siden

Af David Blach Andersen og Martin Mogensen

For fem år siden blev de indledende skridt taget til et samarbejde mellem Center For Ludomani i Odense og det åbne statsfængsel Søbysøgaard, der kun ligger 20 kilometer væk. Michael Bay Jørsel der er leder af Center For Ludomani afholdt dengang et par temadage med henblik på et samarbejde.

Michael Bay Jørsel har opfundet ordet ludomani. Ludo er latin og betyder spiller.

Meningen var, at Center For Ludomani ville oprette informationsgrupper i fængslet for de indsatte der mente, at de havde et spilproblem. Én gang om ugen ville en behandler holde et oplæg med informationer om behandling og derefter snakke med personerne enkeltvis og i gruppen. En del af initiativet var også, at man kunne komme til en ambulant behandlingssamtale med en legal udgang, hvis behovet var der.

»Der ville helt sikkert også være nogen der sagde, fuck det, det gider vi sku ikke, men så kunne man sige oplysningen og de indledende step var taget.«

Der var ikke stor tilslutning fra de indsattes side, men Michael Bay Jørsels idé var, at man gjorde opmærksom på tilbuddet i hele kriminalforsorgen, gennem medlemsbladet for eksempel, og derefter overflyttede de interesserede fanger til Søbysøgaard, så man kunne behandle større grupper og tilbyde en mere effektiv behandling. Han havde gerne set, at projektet fik en prøveperiode på to år, men det skete ikke.

»Jeg kan ikke huske, hvad der var årsagen til det, men den kom ikke videre. Forsøget afgik en yderst stille død. Det blev stort set ikke bemærket. Jeg har ikke indtryk af, at det var mangel på god vilje og alt muligt andet. Det skete bare ikke. Det ebbede ud ligesom vandet siver ud igennem sivegræsset i Furesøens bugt,« fortæller Michael Bay Jørsel.

I kriminalforsorgen er man ikke afvisende overfor et nyt forsøg, men understreger at der er mange hensyn at tage, når man skal sammensætte indsatte. De skal blandt andet gerne afsone tæt på deres bopæl, ifølge nærhedsprincippet.

»Hvis det viser sig der er mange der er aktivt interesserede i at søge behandling vil jeg ikke udelukke, at det kunne være en rigtig god idé,« fortæller Niels Løppenthin, chefkonsulent i kriminalforsorgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *